querENDO que as mulleres xordas saiban da endometriose