querENDO que o Ministerio nos escoite

O 23 de setembro a asociación querENDO Mulleres con endometriose, xunto con ADAEZ (Aragón), AEXAE (Extremadura) e Endocat (Catalunya) acudirán a Madrid para reunirse co Ministerio de Sanidade nun novo intento de que as necesidades das mulleres con endometriose se escoiten e poidan ser atendidas.

A endometriose é unha doenza que afecta en España a un total dunhas 2.500.000 de mulleres en idade fértil. Caracterízase polo crecemento de tecido endometrial fóra do útero e é a responsable de que o 50% das afectadas sufran infertilidade. Non se coñece a súa causa e non ten cura.

Trátase dunha doenza crónica chegando a ser invalidante. Neste momento o retraso diagnóstico cífrase nuns 8 anos dende a aparición dos primeiros síntomas ata un diagnóstico

A esta reunión do día 23 as asociacións chegan cunha lista moi definida de peticións:

– Difusión da “Guía de Atención a Mujeres con Endometriosis del SNS”.
– Diagnóstico Precoz:
– Formación de profesionais e creación de Equipos multidisciplinares a través dos CSUR.
– Investigación:
– Tratamentos: Inclusión e revisión dos mesmos.
– Fertilidade:  ovodonación e conxelación de tecido ovárico

Especial fincapé poñerán as asociacións en 2 demandas de maior prioridade:

– Converter os Centros Especializados que xa existen en Unidades de Referencia de Endometriose. Creación de centros menores nas que non poida haber unha Unidade de referencia. Derivacións aos centros de referencia segundo o estadio da doenza, actualmente inexistente.

– Formular no marco do Consello Interterritorial o desenvolvemento das accións necesarias para mellorar o diagnóstico e tratamento das pacientes afectadas por endometriose, impulsando actividades de formación e concienciación de profesionais do Sistema Nacional de Saúde.

A reunión ten lugar a petición das asociacións que desexamos que dunha vez por todas se avance na dirección correcta para mellorar a atención a un colectivo numeroso e na actualidade completamente invisible e esquecido.